Περιγραφή

Ορθοπεδικό Τελάρο με Μηχανισμό Ανύψωσης