Περιγραφή

O Μαγνητικός Πίνακας προσαρμόζεται στο Γραφείο Volve και βοηθάει στην οργάνωση. Μπορούν να τοποθετηθούν 1 ή 2 πίνακες στο γραφείο, ένας αριστερά και ένας δεξιά.