Περιγραφή

Πολύ πρακτική και ανθεκτική καρέκλα ευρωπαικής προέλευσης