Περιγραφή

Φωτιστικό με καλώδιο που μπορεί να επεκταθεί μέχρι 2 μέτρα. Μπορεί να τοποθετηθεί με ευκολία σε οποιοδήποτε χώρο.