Περιγραφή

Διακοσμητική πινακίδα με σχέδιο από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας